ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
มกราคม 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1


  2


  3

ดอกจาน 3
15.00-16.30
ดอกจาน 6
14.00-17.00

  4

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  5

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 5
11.00-13.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  6

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.30
ดอกจาน 5
14.00-15.00

  7

ดอกจาน 3
14.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00

  8

ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 5
17.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  9

ดอกจาน 5
10.00-16.00
ดอกจาน 6
08.00-17.00
ดอกจาน 7
14.30-16.30

  10

ดอกจาน 3
13.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.30-12.00
ดอกจาน 6
09.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  11

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  12

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

ดอกจาน 3
09.00-11.00
ดอกจาน 5
08.30-10.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  14

ดอกจาน 3
11.30-16.00
ดอกจาน 4
11.00-14.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00

  15

ดอกจาน 3
08.00-12.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
10.30-11.30
13.00-14.30
15.00-17.00

  16

โถงโรงละคร
12.00-21.00
ดอกจาน 3
11.30-15.30
18.00-20.00
ดอกจาน 5
10.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  17

โรงละครและโถงโรงละคร
07.00-17.30
โถงโรงละคร
07.00-17.00
ดอกจาน 3
08.30-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.30-14.00
14.00-16.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
08.30-15.00
ดอกจาน 7
08.30-15.00

  18

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  19

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-16.30
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  20

ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-15.00
16.00-19.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
13.00-16.00

  21

ดอกจาน 3
11.30-16.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00

  22

ดอกจาน 3
09.00-13.00
17.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-13.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  23

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-17.00
ดอกจาน 3
11.30-15.30
ดอกจาน 4
08.00-12.00
ดอกจาน 6
16.00-18.00
ดอกจาน 7
14.45-16.00

  24

ดอกจาน 4
09.30-16.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
14.00-17.00
ดอกจาน 6
08.00-10.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
11.00-16.00

  25

โรงละครและโถงโรงละคร
10.00-17.00
ดอกจาน 3
08.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
08.30-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  26

โรงละครและโถงโรงละคร
10.00-17.00
ดอกจาน 6
11.30-13.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  27

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-20.30
ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
08.00-09.00
09.00-10.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
06.00-06.00
08.00-11.00
12.00-17.00

  28

โรงละครและโถงโรงละคร
16.00-20.00
ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-16.30

  29

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-17.00
ดอกจาน 4
08.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-10.00
14.00-15.00
ดอกจาน 7
06.00-18.00
ดอกจาน 8
11.00-13.00

  30

ห้องอเนกประสงค์
13.30-14.30
ดอกจาน 3
08.00-11.30
11.30-15.00
ดอกจาน 4
08.00-11.30
12.00-17.00
ดอกจาน 5
10.00-16.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
14.00-16.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  31

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
13.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-13.00

 

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี