ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
มกราคม 2564
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
  1


  2

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  3

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  4


  5

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
14.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
12.00-14.00
15.00-18.00

  6

โถงโรงละคร
08.00-11.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
11.30-15.00
ดอกจาน 6
08.00-11.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
15.30-18.00

  7

ดอกจาน 3
08.00-12.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
06.00-06.00
08.00-11.00
14.30-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  8

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00

  9

ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  10

ดอกจาน 4
09.00-17.00
ดอกจาน 5
11.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  11

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
ดอกจาน 3
12.00-14.00
ดอกจาน 4
12.00-14.00
ดอกจาน 5
08.00-16.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  12

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
08.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-11.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00
15.00-18.00

  13

โถงโรงละคร
08.00-11.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.30
ดอกจาน 3
09.00-11.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
13.00-16.30
ดอกจาน 5
11.30-15.00
ดอกจาน 6
08.00-11.00
13.00-16.30
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  14

ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
11.30-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
08.00-11.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  15

ห้องอเนกประสงค์
09.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 5
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-13.00
13.30-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.30

  16

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  17

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  18

ดอกจาน 3
12.00-14.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
ดอกจาน 5
14.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-17.00

  19

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-14.55
15.00-17.00

  20

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
08.30-12.30
15.00-18.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
12.00-16.00

  21

ห้องอเนกประสงค์
13.30-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
13.00-18.30
ดอกจาน 5
08.30-12.30
ดอกจาน 6
10.00-12.00
15.00-16.30

  22

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00

  23

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 4
09.30-17.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  24

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  25

ห้องอเนกประสงค์
13.30-16.00
ดอกจาน 3
12.00-14.00
ดอกจาน 4
12.00-14.00
ดอกจาน 6
13.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-15.00

  26

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
12.00-14.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  27

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
06.00-06.00
13.30-16.00
ดอกจาน 6
14.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  28

ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
08.30-12.30
13.00-17.00

  29

โรงละครและโถงโรงละคร
07.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  30

ดอกจาน 5
09.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  31

ดอกจาน 7
09.00-16.00

      

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี