ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
ตุลาคม 2562
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
  1

ดอกจาน 3
07.00-17.00
ดอกจาน 4
07.00-20.00
ดอกจาน 5
07.00-17.00
ดอกจาน 6
07.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.10-17.00
17.00-21.00
ดอกจาน 8
08.00-15.00

  2

ดอกจาน 3
07.00-17.00
17.00-19.00
ดอกจาน 4
07.00-20.00
ดอกจาน 5
07.00-18.00
ดอกจาน 6
07.00-17.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
ดอกจาน 8
10.00-12.00

  3

ดอกจาน 5
15.00-18.00
ดอกจาน 7
10.30-12.00
18.00-20.00

  4

ดอกจาน 3
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
11.00-13.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
15.30-20.00

  5

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  6

ดอกจาน 6
09.00-16.00

  7

ดอกจาน 4
11.00-15.30
ดอกจาน 7
11.00-16.00

  8

ดอกจาน 5
09.00-10.30
10.30-12.00
15.00-16.30
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-15.10

  9

ดอกจาน 3
06.00-06.00
08.00-11.00
ดอกจาน 4
11.30-15.00
ดอกจาน 5
13.00-17.00
ดอกจาน 6
09.30-11.30
13.00-16.30
ดอกจาน 7
13.00-14.00
14.00-16.00

  10

ดอกจาน 3
09.00-16.00
16.00-17.30
ดอกจาน 5
13.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
18.00-20.00

  11

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  12

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

ดอกจาน 6
09.00-16.00

  14

โรงละครและโถงโรงละคร
12.00-16.00
ดอกจาน 3
13.00-15.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
13.00-15.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
12.00-16.00

  15


  16

ดอกจาน 5
09.00-10.00
16.30-18.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
10.00-16.00

  17

ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
11.00-12.00
14.00-16.00
16.00-18.00

  18

ดอกจาน 3
13.00-16.00
16.05-17.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.30-16.00

  19

ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.30

  20

ดอกจาน 3
09.00-13.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00
15.00-17.00

  21

ดอกจาน 5
11.00-12.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-18.00

  22

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
13.00-15.00
ดอกจาน 7
11.00-14.00

  23

ดอกจาน 3
09.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
14.00-17.00

  24

ดอกจาน 5
16.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-15.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
13.30-15.30

  25

ดอกจาน 3
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  26

ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00

  27

ดอกจาน 3
13.00-16.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  28

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00

  29

ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 5
14.00-16.30
ดอกจาน 6
14.00-16.00

  30

ดอกจาน 3
09.30-16.00
ดอกจาน 5
09.30-12.00
13.00-16.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
16.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-13.00
13.00-16.00

  31

ดอกจาน 4
09.30-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี