ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
พฤศจิกายน 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  1


  2

ดอกจาน 6
13.00-14.00
15.00-16.00

  3

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 6
08.30-13.00
13.00-17.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
15.00-16.30
ดอกจาน 6
13.30-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  5

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
ดอกจาน 3
13.00-15.30
ดอกจาน 4
09.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
15.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-13.00
15.00-16.30

  6

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.30
ดอกจาน 4
08.00-16.00

  7


  8

ดอกจาน 5
09.00-12.00

  9

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-11.00
12.00-13.00
ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-11.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
15.00-19.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00

  10

ห้องอเนกประสงค์
10.00-11.00
14.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30

  11

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-11.30
16.00-21.00
ดอกจาน 4
14.00-16.00
ดอกจาน 5
11.00-13.00
13.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
08.30-18.00

  12

ห้องอเนกประสงค์
09.00-10.30
13.00-16.00
ดอกจาน 3
15.30-18.00
18.00-21.00
ดอกจาน 4
11.00-12.00
13.00-15.00
ดอกจาน 6
10.00-17.00
ดอกจาน 7
10.30-12.30
14.00-16.30

  13

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
16.00-21.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
10.00-12.00
13.00-16.00

  14

ดอกจาน 3
12.00-17.00
17.00-20.00
ดอกจาน 4
12.00-17.00
ดอกจาน 5
12.45-16.00
ดอกจาน 6
12.30-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  15

ดอกจาน 3
15.00-21.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  16

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-15.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-15.00
ดอกจาน 3
09.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-16.30
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-15.00
ดอกจาน 8
13.00-15.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.00-16.30

  18

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.30-12.00
12.00-16.00

  19

ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
08.30-12.00

  20

ดอกจาน 3
10.00-12.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00

  21

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  22

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  23

โถงโรงละคร
18.00-20.00
ห้องอเนกประสงค์
10.30-12.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30

  24

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-15.00
โถงโรงละคร
18.00-20.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
07.00-11.00
11.00-15.30
ดอกจาน 5
12.00-14.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00

  25

โถงโรงละคร
18.00-20.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
16.00-20.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00

  26

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
13.00-17.00
18.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
ดอกจาน 5
13.00-17.00
ดอกจาน 6
14.00-15.00
ดอกจาน 7
12.00-16.00

  27

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
11.30-15.30
ดอกจาน 4
08.30-15.30
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  28

โถงโรงละคร
09.00-12.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  29

ดอกจาน 5
08.30-16.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  30

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
08.00-12.00

     

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี