ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
พฤศจิกายน 2564
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
  1

ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 6
12.00-18.00

  2


  3


  4

ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 5
11.00-13.00
ดอกจาน 6
13.00-16.30

  5

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
ดอกจาน 6
10.00-11.00
15.00-18.00

  6


  7


  8

ดอกจาน 6
06.00-06.00
14.00-16.00

  9

ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
11.00-15.00
15.00-18.00

  10

ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
17.00-19.00
ดอกจาน 6
08.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  11

ดอกจาน 6
08.00-12.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  12

ดอกจาน 4
09.30-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  13

ดอกจาน 7
08.30-16.30

  14

ดอกจาน 7
08.30-16.30

  15

ดอกจาน 3
08.00-11.00
ดอกจาน 4
10.00-11.00
11.00-13.00
14.00-17.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00

  16

ห้องอเนกประสงค์
09.00-09.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
16.00-19.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
11.00-15.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
13.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-11.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00

  18

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-16.30
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
12.00-17.00
ดอกจาน 6
15.00-18.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  19

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-13.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00

  20

ดอกจาน 5
15.00-21.00
ดอกจาน 7
08.30-16.30

  21

ดอกจาน 7
08.30-16.30

  22

ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-14.00
ดอกจาน 4
09.30-11.00
13.00-16.00

  23

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
11.00-15.00

  24

ดอกจาน 3
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-11.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00
12.00-15.00

  25

ดอกจาน 6
14.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  26

ดอกจาน 4
09.30-12.00
ดอกจาน 6
10.30-13.00
ดอกจาน 7
10.00-13.00

  27

ดอกจาน 7
08.25-16.30

  28

ดอกจาน 7
08.30-16.30

  29

ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
14.00-16.00

  30

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
15.00-18.00
ดอกจาน 7
11.00-15.00

    

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี