ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
มีนาคม 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  1

ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  2

ดอกจาน 4
13.30-15.00
ดอกจาน 7
14.00-16.00

  3

ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
13.00-15.00
ดอกจาน 7
13.00-15.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
14.00-16.00
ดอกจาน 3
16.00-18.00
ดอกจาน 4
14.00-18.00
ดอกจาน 6
10.00-11.00

  5

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.00
ดอกจาน 3
08.30-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
16.00-17.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-15.00

  6

ดอกจาน 3
08.30-17.00
17.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
10.00-16.30
ดอกจาน 6
12.00-13.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-13.00

  7

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  8

ดอกจาน 6
11.30-13.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  9

ห้องอเนกประสงค์
13.30-16.30
ดอกจาน 4
12.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-14.00
ดอกจาน 6
09.00-18.00
ดอกจาน 7
15.00-17.00

  10

ดอกจาน 3
09.00-12.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
13.00-15.30
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-18.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
15.00-17.00

  11

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-15.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-13.00
16.00-17.30
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.30
ดอกจาน 5
08.00-13.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-18.00
ดอกจาน 7
06.00-06.00
10.00-12.00
15.00-17.00

  12

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-12.00
12.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 5
12.00-16.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
13.30-14.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

โรงละครและโถงโรงละคร
08.30-12.00
ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 3
09.00-11.00
11.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 4
08.30-16.30
ดอกจาน 5
09.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
11.00-17.00

  14

ดอกจาน 3
08.00-16.30
ดอกจาน 4
09.00-13.00

  15

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  16

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
ดอกจาน 6
16.00-18.00
ดอกจาน 7
10.00-11.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
10.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-14.30
14.30-16.30
ดอกจาน 5
09.00-10.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
ดอกจาน 7
11.00-14.30

  18

ห้องอเนกประสงค์
10.00-16.00
ดอกจาน 3
13.00-16.30
ดอกจาน 5
12.30-13.30
13.30-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-15.00
15.00-16.30

  19

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 4
09.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-12.15
13.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  20

ดอกจาน 4
09.30-16.00
16.00-17.00

  21

ดอกจาน 4
09.00-12.30
ดอกจาน 6
09.00-13.00

  22

ดอกจาน 4
08.00-13.00

  23

ห้องอเนกประสงค์
10.00-13.00
14.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
06.00-06.00
ดอกจาน 7
13.30-16.30

  24

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
13.00-16.30
ดอกจาน 4
09.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  25

ดอกจาน 4
10.00-14.00
14.00-17.00
ดอกจาน 5
09.30-16.00
ดอกจาน 7
10.00-14.00

  26

ดอกจาน 6
13.30-16.00
ดอกจาน 7
10.00-15.00

  27

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.30
ดอกจาน 6
13.30-16.30
ดอกจาน 7
10.00-15.00

  28

ดอกจาน 7
08.00-14.00

  29


  30

ห้องอเนกประสงค์
14.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-16.30
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  31

ดอกจาน 4
09.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

    

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี