ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
สิงหาคม 2562
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
    
  1

ดอกจาน 6
13.00-14.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
15.00-17.00

  2

ดอกจาน 3
09.00-11.30
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.30-14.30
ดอกจาน 6
08.00-13.00
ดอกจาน 7
09.00-13.00
13.00-16.30

  3

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  4

โรงละครและโถงโรงละคร
11.00-16.00
ดอกจาน 3
08.30-16.30
ดอกจาน 5
09.30-10.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00

  5

ดอกจาน 3
09.00-11.30
12.00-16.00
18.00-20.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  6

ดอกจาน 5
11.00-12.00
13.00-15.00
15.00-16.00

  7

โรงละครและโถงโรงละคร
13.00-16.30
ดอกจาน 3
18.00-20.00
ดอกจาน 4
13.00-16.30
ดอกจาน 5
18.00-20.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
13.00-16.00

  8

ดอกจาน 4
13.30-16.30
ดอกจาน 5
10.00-12.00
15.30-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
12.00-13.00
ดอกจาน 7
09.00-18.00

  9

ดอกจาน 3
08.30-13.00
13.00-18.00
ดอกจาน 4
08.30-13.00
13.00-16.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00
17.00-20.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 7
09.00-15.00

  10

ดอกจาน 3
09.00-10.00
10.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-16.30
17.00-20.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  11

ดอกจาน 4
08.00-16.00
ดอกจาน 5
09.30-10.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  12

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 6
10.00-15.00
17.00-20.00

  13

ดอกจาน 3
09.00-16.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
14.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.30-15.30

  14

ดอกจาน 3
12.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.30

  15

ดอกจาน 3
09.00-12.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 5
08.00-11.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
13.30-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
13.00-16.00

  16

โรงละครและโถงโรงละคร
11.00-16.00
ดอกจาน 3
08.30-11.30
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-15.00

  17

ดอกจาน 3
09.00-12.00
12.00-18.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  18

ดอกจาน 3
09.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  19

ดอกจาน 5
09.00-12.00
14.00-17.00
ดอกจาน 7
16.00-19.00

  20

ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
10.00-13.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
16.30-17.30

  21

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
08.30-18.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  22

ดอกจาน 5
08.00-15.00
ดอกจาน 7
12.00-14.00

  23

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-19.00
ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-14.00
15.00-16.00
ดอกจาน 6
06.00-06.00
ดอกจาน 7
13.00-16.30

  24

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-12.00
ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  25

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 5
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  26

ดอกจาน 3
15.00-17.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00
15.15-17.30
ดอกจาน 7
12.00-17.00

  27

ดอกจาน 3
17.30-21.00
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 5
15.00-18.00
18.00-20.00
ดอกจาน 6
14.00-16.00

  28

โถงโรงละคร
17.30-21.00
ดอกจาน 3
14.00-19.00
ดอกจาน 4
14.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-16.00

  29

ดอกจาน 3
08.00-12.00
17.00-21.00
ดอกจาน 4
13.00-16.00
18.00-21.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
ดอกจาน 6
10.00-11.00
14.00-16.30
ดอกจาน 7
11.00-12.30

  30

ดอกจาน 3
08.00-13.00
13.00-16.00
ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-13.00
ดอกจาน 6
10.00-14.00
14.00-16.00
17.00-17.30
ดอกจาน 7
08.30-12.00
13.30-16.30

  31

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 5
10.00-14.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี