ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กันยายน 2564
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1

LA 201
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 6
15.00-18.00

  2

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
08.30-16.30
ดอกจาน 5
11.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00

  3

ห้องอเนกประสงค์
10.00-12.00
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
08.30-16.00
ดอกจาน 5
11.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00

  4

ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 4
08.00-17.00

  5

ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 6
08.00-13.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  6

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
LA 201
08.00-11.00
11.00-12.00
ดอกจาน 3
08.45-11.45
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
14.30-16.00
ดอกจาน 5
13.00-14.00
ดอกจาน 6
15.00-16.30
ดอกจาน 7
12.00-15.00
15.00-18.00

  7

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.30
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00

  8

ห้องอเนกประสงค์
15.30-16.50
LA 201
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
15.00-19.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
15.00-18.00

  9

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 5
11.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
12.45-14.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00

  10

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.30-12.00
13.30-16.30
ดอกจาน 6
09.30-11.30
15.00-17.00

  11

ดอกจาน 4
09.00-16.00

  12

ดอกจาน 7
09.00-12.00

  13

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
LA 201
08.00-11.00
11.00-12.00
ดอกจาน 3
08.45-11.45
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
ดอกจาน 5
14.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  14

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
15.00-16.30
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
12.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00

  15

LA 201
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
15.00-19.00
ดอกจาน 6
09.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  16

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 5
11.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
13.00-16.00
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
13.00-16.00

  18


  19

ดอกจาน 7
09.00-12.00

  20

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
LA 201
08.00-11.00
11.00-12.00
ดอกจาน 3
08.45-11.45
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
ดอกจาน 5
12.30-13.30
ดอกจาน 6
11.00-14.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  21

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.30
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00

  22

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-16.55
LA 201
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
09.30-11.30
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
15.00-19.00
ดอกจาน 6
15.00-18.00
ดอกจาน 7
15.00-19.00

  23

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
13.00-16.30
ดอกจาน 3
10.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
11.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
13.00-15.00
16.30-18.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00
15.00-18.00

  24

LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
06.00-19.00

  25

ดอกจาน 6
06.00-20.00

  26

ดอกจาน 6
06.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  27

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
LA 201
08.00-11.00
11.00-12.00
ดอกจาน 3
08.45-11.45
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
ดอกจาน 6
14.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-15.00

  28

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.30
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
11.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 6
14.00-15.00
ดอกจาน 7
14.45-18.15

  29

LA 201
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
15.00-19.00
ดอกจาน 6
15.00-18.00

  30

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-12.00
ดอกจาน 5
09.00-11.00
11.00-15.00
ดอกจาน 6
08.00-12.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00

  

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี