ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
ธันวาคม 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
  1

ห้องอเนกประสงค์
10.00-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00

  2

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.30
14.00-17.00

  3

ดอกจาน 3
08.00-12.00
ดอกจาน 4
08.30-15.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 3
10.30-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 4
10.00-11.00
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-13.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00

  5

ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  6

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  7

ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 7
12.30-16.30

  8

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-14.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  9

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00

  10

ดอกจาน 3
08.00-12.00

  11

ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-18.00

  12

ดอกจาน 3
12.00-16.00
ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  13

ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  14

ดอกจาน 3
17.00-19.00
ดอกจาน 4
15.00-19.00

  15

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-14.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00

  16

ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00

  18

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
ดอกจาน 3
18.00-21.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.30-13.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  19

ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  20

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  21

ดอกจาน 3
08.00-11.00
ดอกจาน 4
15.00-19.00
ดอกจาน 6
13.00-16.30

  22

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-16.00
ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 4
08.00-15.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
12.00-14.00
ดอกจาน 7
09.00-15.00

  23

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-16.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
12.00-16.00

  24

ดอกจาน 3
08.00-12.00

  25

ดอกจาน 3
13.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-16.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00

  26

ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 5
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  27

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  28

ดอกจาน 4
15.00-19.00

  29

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-14.00

  30

ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00

  31


  

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี