ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
พฤศจิกายน 2562
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
  1

ดอกจาน 4
06.00-18.00
ดอกจาน 5
08.30-11.00

  2


  3


  4

ดอกจาน 4
09.30-12.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  5

ดอกจาน 6
09.30-16.30

  6

ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 6
10.00-12.00
13.00-16.00

  7

ดอกจาน 4
15.00-16.00

  8

ดอกจาน 5
14.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  9

ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  10

ดอกจาน 7
09.00-12.00

  11

ดอกจาน 3
09.00-16.30
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
16.30-18.00
ดอกจาน 7
10.00-12.30

  12

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 6
13.00-16.30
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  13

ดอกจาน 3
12.00-13.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
12.00-16.00
ดอกจาน 5
17.00-21.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
16.00-17.00

  14

ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00
16.00-17.00
ดอกจาน 6
13.00-15.00
ดอกจาน 7
10.00-15.00

  15

ดอกจาน 3
06.00-06.30
17.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
ดอกจาน 7
13.00-14.30
15.00-17.00

  16

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-20.00
ดอกจาน 3
08.00-16.30
ดอกจาน 5
06.00-06.00
ดอกจาน 6
09.00-16.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  17

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  18

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-20.00
ดอกจาน 3
09.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-15.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00

  19

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 5
09.30-11.00
12.00-15.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-15.00

  20

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-20.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
15.30-17.30
ดอกจาน 6
13.00-16.00

  21

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-20.00
ดอกจาน 4
12.00-16.30

  22

ดอกจาน 3
08.30-17.00
ดอกจาน 4
08.30-17.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 6
08.30-17.00
ดอกจาน 7
08.30-17.00

  23

ดอกจาน 3
08.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
13.00-17.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  24

ดอกจาน 3
08.00-14.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  25


  26

ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
12.00-15.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  27


  28

ดอกจาน 6
09.00-16.30

  29


  30

ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี