ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
กันยายน 2562
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  1

ดอกจาน 5
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  2

ดอกจาน 3
18.00-21.00
ดอกจาน 7
13.30-15.00

  3

ดอกจาน 3
12.00-17.00
ดอกจาน 5
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.30
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
08.00-10.00
10.00-12.00
15.00-18.00

  4

ดอกจาน 3
08.30-12.30
13.00-16.00
ดอกจาน 4
10.00-13.00
17.30-21.00
ดอกจาน 5
12.00-16.00

  5

โถงโรงละคร
16.30-20.00
ดอกจาน 3
08.00-12.00
12.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 7
14.00-16.00

  6

โถงโรงละคร
08.30-17.30
18.00-20.00
ดอกจาน 3
08.00-16.30
ดอกจาน 6
08.00-13.00
15.40-16.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  7

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  8

ดอกจาน 5
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  9

ดอกจาน 4
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
13.00-15.00

  10

ดอกจาน 3
15.00-16.30

  11

ดอกจาน 3
17.30-21.00
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 6
11.00-12.00
ดอกจาน 7
11.00-12.00

  12

ดอกจาน 3
08.00-17.10
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
13.00-18.00
ดอกจาน 6
10.00-11.00
11.00-13.00
13.05-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00
ดอกจาน 8
09.00-16.00

  13

โถงโรงละคร
18.00-20.00
ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-16.45
ดอกจาน 5
11.00-12.00
13.00-18.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
ดอกจาน 7
11.00-16.00

  14

โรงละคร
09.00-20.00
ดอกจาน 4
08.00-18.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00
13.00-16.00

  15

โรงละคร
09.00-20.00
ดอกจาน 3
10.30-14.00
ดอกจาน 4
08.00-15.00
ดอกจาน 5
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  16

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-21.00
ดอกจาน 5
13.00-17.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  17

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-21.00
ดอกจาน 5
15.00-16.30
ดอกจาน 6
11.00-12.00
ดอกจาน 7
10.30-11.45
14.00-16.00

  18

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-21.00
ดอกจาน 3
09.00-15.00
ดอกจาน 4
08.30-16.30
ดอกจาน 5
09.15-12.00
12.00-14.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
16.30-17.30
ดอกจาน 7
11.00-12.00

  19

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-21.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  20

โรงละครและโถงโรงละคร
17.00-21.00
โถงโรงละคร
18.00-20.00
ดอกจาน 3
08.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 5
10.00-12.30
ดอกจาน 6
10.00-12.00
ดอกจาน 7
09.30-12.30
14.00-16.00

  21

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 4
09.30-12.30
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  22

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
15.00-18.00

  23

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 5
13.30-16.00
ดอกจาน 7
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00

  24

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 3
17.00-21.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00
ดอกจาน 6
12.30-16.30
ดอกจาน 7
09.00-11.00
12.00-14.00
ดอกจาน 8
08.30-20.00

  25

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 4
09.30-16.30
ดอกจาน 5
10.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-11.00
13.00-17.00

  26

โรงละครและโถงโรงละคร
09.00-21.00
ดอกจาน 5
09.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-15.00

  27

โถงโรงละคร
18.00-20.00
ดอกจาน 5
13.00-20.00
ดอกจาน 7
09.00-13.00
13.30-16.00

  28

ดอกจาน 4
06.00-06.00
09.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  29

ดอกจาน 6
09.00-16.00

  30

ดอกจาน 4
09.30-16.30
ดอกจาน 5
13.30-16.00

     

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี