ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
เมษายน 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
  1

ดอกจาน 6
13.00-17.00

  2

ดอกจาน 4
09.00-16.30

  3

ดอกจาน 4
09.00-12.00
ดอกจาน 5
13.00-16.30
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-15.00

  4


  5


  6


  7

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  8

ดอกจาน 4
10.30-12.00
ดอกจาน 7
08.00-11.00

  9

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  10

ดอกจาน 6
08.30-16.30
ดอกจาน 7
09.30-16.00

  11


  12


  13

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  14

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  15


  16

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  17

ดอกจาน 4
09.30-16.00

  18


  19


  20

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  21

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  22


  23

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  24


  25


  26


  27

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  28

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  29


  30

ดอกจาน 6
13.00-16.00

  

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี