ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
ตุลาคม 2564
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
  1

LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
13.00-15.00

  2


  3

ดอกจาน 7
09.00-12.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
12.00-15.00
LA 201
08.00-11.00
11.00-12.00
ดอกจาน 3
08.45-11.45
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
ดอกจาน 6
09.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  5

ห้องอเนกประสงค์
15.00-16.30
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00

  6

LA 201
08.00-09.00
12.00-15.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
15.00-18.00
ดอกจาน 5
15.00-19.00

  7

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
ดอกจาน 5
11.00-15.00
15.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00

  8

ห้องอเนกประสงค์
09.00-13.00
LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 3
08.30-13.00
13.00-14.00
ดอกจาน 4
08.00-13.00
ดอกจาน 5
08.00-13.00
13.00-14.30

  9


  10

ดอกจาน 7
09.00-12.00

  11

LA 201
08.00-11.00
ดอกจาน 3
08.45-11.45
ดอกจาน 4
12.00-18.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00
15.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  12

LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 5
08.00-12.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  13

LA 201
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  14

ดอกจาน 4
13.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  15

ห้องอเนกประสงค์
09.00-16.00
ดอกจาน 3
12.00-20.00
ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 5
12.30-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  16


  17


  18

ดอกจาน 4
09.00-12.00

  19

ดอกจาน 6
10.30-12.00

  20

ดอกจาน 4
09.00-17.00

  21

ดอกจาน 4
09.00-17.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  22


  23


  24


  25

ดอกจาน 4
08.00-13.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  26


  27


  28

ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 5
09.30-12.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
15.30-16.30
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  29

ดอกจาน 4
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00

  30


  31


      

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี