ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ตารางการการใช้ห้องคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User :
Pass :


Calendar Today
ตารางการใช้ห้อง
   เลือกห้อง   
<<<<
สิงหาคม 2563
>>>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
  1

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  2

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  3

ห้องอเนกประสงค์
09.00-14.00
15.00-16.30
ดอกจาน 3
11.30-15.30
ดอกจาน 5
11.30-14.30
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00
12.00-16.00

  4

ห้องอเนกประสงค์
11.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
12.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-11.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-19.30
ดอกจาน 5
15.00-18.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  5

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
09.00-11.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 6
09.30-12.00
13.00-16.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  6

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
ดอกจาน 3
08.00-11.00
ดอกจาน 5
12.30-13.30
13.30-16.30
ดอกจาน 6
12.45-15.00
15.00-18.00

  7

ห้องอเนกประสงค์
09.00-12.00
14.30-15.00
ดอกจาน 3
09.30-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
ดอกจาน 4
08.00-09.00
09.00-11.00
13.00-15.00
ดอกจาน 5
09.30-12.00
13.00-16.00
16.00-18.00
ดอกจาน 6
11.00-13.00
14.35-16.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00
16.00-17.30

  8

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 4
07.00-17.00
ดอกจาน 5
11.00-12.00
12.00-13.30
13.30-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  9

ดอกจาน 3
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  10

ห้องอเนกประสงค์
09.00-14.00
15.00-16.00
ดอกจาน 3
11.30-14.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-18.00
ดอกจาน 7
13.00-16.00

  11

ห้องอเนกประสงค์
11.00-16.00
ดอกจาน 3
08.00-13.30
ดอกจาน 5
13.00-16.00

  12

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00

  13

ดอกจาน 3
13.00-16.00
ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
08.00-18.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  14

ดอกจาน 4
13.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00

  15

ดอกจาน 7
09.00-16.00

  16

ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  17

ห้องอเนกประสงค์
09.00-09.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
10.00-12.00
12.00-15.00

  18

โรงละครและโถงโรงละคร
08.00-13.00
ห้องอเนกประสงค์
11.00-16.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
13.00-17.00

  19

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00
ดอกจาน 7
09.00-12.00

  20

ดอกจาน 4
08.00-17.00
ดอกจาน 5
09.00-16.00
ดอกจาน 6
13.00-16.00
ดอกจาน 7
13.00-17.00

  21

ดอกจาน 3
10.00-17.00
ดอกจาน 4
09.00-15.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00

  22

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  23

ดอกจาน 3
08.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  24

ห้องอเนกประสงค์
09.00-14.00
ดอกจาน 3
11.00-15.00
ดอกจาน 7
08.00-12.00
12.00-16.00

  25

ห้องอเนกประสงค์
11.00-15.00
ดอกจาน 3
12.00-15.00
ดอกจาน 4
09.00-12.00
12.00-16.00
ดอกจาน 6
09.00-12.00
13.00-17.00
ดอกจาน 7
12.00-15.00

  26

ห้องอเนกประสงค์
12.00-16.00
ดอกจาน 3
15.00-18.00
ดอกจาน 4
15.00-18.00
ดอกจาน 5
12.00-15.00

  27

ดอกจาน 3
08.00-11.00

  28

ห้องอเนกประสงค์
09.00-11.00
ดอกจาน 3
18.00-19.00
ดอกจาน 7
08.30-17.00

  29

ดอกจาน 3
08.00-07.00
ดอกจาน 4
08.30-16.30
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  30

ดอกจาน 3
08.00-17.00
ดอกจาน 6
09.00-16.00
ดอกจาน 7
09.00-16.00

  31

ห้องอเนกประสงค์
09.00-14.00
ดอกจาน 3
11.30-15.00
ดอกจาน 7
06.00-06.00
08.00-12.00
12.00-15.00

     

 

©  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี