ท่านสามารถ Login เข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password เช่นเดียวกันกับการล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย  
👱 : 🔑 :